دسامبر 18, 2017

فرآیندهای کلینیکی که منجر به حذف تومور می شود شامل علامت گذاری مکان ضایعه در حین جراحی می باشند. استاندارد رایج مراقبت تومورهای سینه مخصوص وایر راهنمای قوسداری است که درون تومور ثابت و فیکس می شود. دنباله وایر راهنما از سینه بیرون آمده است و به بیمار ضربه می زند و جراح می تواند وایر را دنبال کند تا تومور و به همراه آن حاشیه بافت سالم را حذف کند.

اگر وایر راهنما در فاصله زمانی بین جایگزاری وایر و جراحی جابجا شود، این امر منجر به جراحی اضافی بیمار می شود تا به درستی حاشیه بافت سالم را حذف کند. این حرکت همچنین می تواند منجر به حذف بافت بیشتری از مقدار مطلوب شود. به علاوه به دلیل جراحی باز که توسط وایر راهنما  ایجاد می شود. جراحی باید در همان روز انجام گیرد که این مساله باعث ایجاد چالش هایی در گردش کار بیمارستان می شود.

بسیاری از بیمارستان ها در حال حاضر دانه های رادیواکتیو را به کار می برند تا جایگزین وایر راهنمای سینه شود.

این تکنیک به طور قابل توجهی شیوع جراحی و حذف حاشیه اضافی بافت، برای بیمار را کاهش می دهد. دانه ها همچنین زمان بین علامت گذاری ضایعه تومور و بهبود جریان جراحی را افزایش می دهند. اما باعث ایجاد چالش های جدیدی با توجه به زنجیره ای از مراقبت ها برای مدیریت مواد رادیواکتیو می شوند.

شرکت Endomag در ارتباط با sentimag به منظور حفظ فواید دانه های رادیواکتیو فعالیت می کند، اما از چالش های آن جلوگیری کرده است.

Sentimag و Magseed گواهینامه FDA510 (certificate) دارند و در ایالت متحده موجودند.

Magseedv1

Posted in Magseed by ادمین

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com